De Koepelkerk

De dooptuin

De dooptuin is de verhoging rondom de preekstoel en wordt met het doophek van de rest van de kerk gescheiden. Onderaan de koperen poort zijn een paar slangen of zeemonsters uitgebeeld. In de dooptuin vindt de doop plaats; vroeger ook de viering van het Heilig Avondmaal.

concertenSinds 1993 worden in de kerk ook concerten gegeven en wordt de dooptuin voor die gelegenheden ingericht als concertpodium. Hiermede wordt gestalte gegeven aan het multifunctionele gebruik van dit reeds 400 jaar oude kerkgebouw, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke opzet.