De Koepelkerk

Het plafond

Midden in het plafond waar de spanten samen komen, prijkt een stralende zon, omgeven door een wolken-krans, met als middelpunt een achtpuntige ster. Het vroeger blauw geschilderde plafond versterkte nog het beeld van de koepel als hemelgewelf.