Openstelling Koepelkerk

Vanaf mei tot en met september is de Koepelkerk elke zaterdag open van 14.00 - 17.00 uur. Op Tweede Pinksterdag en de landelijke Monumentendag van 10.00 - 17.00 uur. 

Door middel van informatie panelen en teksten kunnen bezoekers kennis nemen van de geschiedenis van de kerk, ook de gastvrouwen en heren vertellen er graag over.
 
De toren is tijdens de openstelling te beklimmen voor 1 euro en in de toren is regelmatig een expositie te zien die georganiseerd wordt in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Koepelkerk.
 

Vrijwilligers zijn altijd welkom om mee te helpen de kerk open te stellen.

Voor informatie kunt u terecht bij de" werkgroep kerkopenstellig "

Marjoleine in ’t Veld, tel. 472172 of 06 230 203 62