Kerkelijk centrum

De Gaard

 

 

 

 

Welkom 

”Iedereen is welkom om samen te komen het geloof te beleven en geraakt/verrast te worden door de liefde van Jezus”

BLIK OP DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILLEMSTAD 

In een tijd van voortgaande ontkerkelijking in de Westerse wereld wordt in de Protestantse Gemeente Willemstad, net als in alle kerkelijke gemeenschappen in ons land, hard gewerkt om een levende gemeente te blijven van onze Heer Jezus Christus.

AfbeeldingKoepelkerkDaarin wordt steeds gezocht naar een goede balans tussen dat wat ons bindt én voldoende ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving. De wekelijks eredienst mag gezien worden als de spil waar onze gemeente om draait, maar ook daarbuiten zijn er tal van activiteiten gericht op verdieping en inspiratie.

We zijn gezegend met het prachtige kerkelijk centrum De Gaard, waar het elk jaar vanaf september weer gonst van de activiteiten. Sommige gekenmerkt door stilte en bezinning, andere juist bedoeld om de lofzang gaande te houden of om elkaar te ontmoeten.

In onze moderne samenleving, waarin sociale status en geld verdienen hoog in het vaandel staan, is de kerkelijke gemeente nog een klein bolwerk van saamhorigheid en vrijwilligheid. Niet omdat de leden van deze gemeenschap zo ‘bijzonder’ zijn of zo ‘goedhartig’, maar omdat zij zich willen laten leiden en inspireren door God. En door Zijn oneindige liefde voor ons mensen, die alle verstand te boven gaat. Dát is wat het waard maakt om met elkaar te blijven bouwen aan een gemeente, waar oud, maar zéker ook jong, zich thuisvoelt.koepelkerknieuwklein

Om ons heen zien we in steeds meer plaatsen de deuren van kerken sluiten. Of het gaat lukken om als Protestantse Gemeente Willemstad in de toekomst te blijven bestaan? Vrijwel zeker niet op de manier van kerk en gemeente zijn zoals daar nu vorm aan wordt gegeven. Maar liever dan met wanhoop kijken we juist vol enthousiasme en vertrouwen uit naar de nieuwe wegen die zeker gevonden zullen worden om God te blijven eren en rond zijn Woord samen te blijven komen. Pas als we uit het oog verliezen dat Hij ons stralend middelpunt is, hebben we echt een goede reden om te wanhopen.

Lianne Knook 

muntlogo