Kerkelijk centrum

De Gaard

 

 

 

 

Welkom

Zoeken, raken, verbinden

De protestantse gemeente te Willemstad

We willen een geloofsgemeenschap zijn die ruimte biedt voor jong en oud om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, met elkaar mee te leven, te vieren, te groeien in geloof, hoop en liefde. We willen met God en elkaar verbonden zijn, binnen en buiten de muren van de kerk.

In de afgelopen jaren hebben we als Protestantse Gemeente te Willemstad veel tijd en energie geïnvesteerd in het nadenken over de toekomst. We zijn een gemeente met een grote diversiteit aan leden en we willen voor iedereen een plaats bieden waar het geloof in God met en naast elkaar beleefd kan worden.

Verschillende mensen beleven hun geloof op verschillende manieren, en zoals Paulus zei; we zijn als één lichaam met vele leden (1 Corinthiërs 12:12). Dit geeft ons als gemeente wel een enorme uitdaging, namelijk: We willen de beste manieren vinden om samen gemeente van Christus te zijn en we willen dit doen in verbondenheid, openheid, ongedwongenheid met aandacht en door elkaar ruimte te geven.

Het resultaat hiervan is dat we God en elkaar op vele verschillende manieren zoeken, hem en elkaar raken en ons verbinden. Tijdens de viering op zondag in de Koepelkerk, in de Gaard tijdens de Jeugdkerk, in de Kindernevendienst, tijdens Openluchtdiensten op het Bastion, tijdens evenementen van WIT (Willemstad in Touch) zoals café/gespreksavonden, B!RTH en L!CHT. Maar ook tijdens de vele activiteiten als gespreksgroepen, bibliodrama, Emmaüswandelingen, Catechisatie en ga zo maar door.

Communicatie is key. Dat geldt eigenlijk voor veel zaken, maar zeker ook voor het gemeenteleven is het van het allergrootst belang dat we elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Ook in dit opzicht willen we in de komende tijd stappen maken. We willen een communicatieplan en –structuur neerzetten die ervoor zorgt dat we verbonden blijven met elkaar en weten wat er allemaal om ons heen gebeurt. Deze website moet een bron van informatie zijn waar gemakkelijk door te navigeren is. Onze digitale identiteit moet weergeven wie we zijn en ook op het vlak van social media zullen we in de komende tijd stappen zetten.

Zoals je ziet is er werk aan de winkel. Maar omdat we een gemeente in beweging zijn, is dit niet iets wat op ons drukt. In tegendeel; we gaan enthousiast verder op weg. We zijn dankbaar voor de mensen en zaken die ons tot nu toe gegeven zijn en kijken uit naar dat wat nog komt.

Voorzitter Cora Baan

 

muntlogo