De Koepelkerk

De herenbanken

De twee aan weerszijden van de dooptuin geplaatste banken, waren bestemd voor de magistraat, de gouverneur en zijn officieren. Uit de plaats van dit gestoelte blijkt de bijzondere positie van de overheid in de kerk.

WillemstadYDe originele banken, verhoogd op de kerkvloer geplaatst, waren eershalve van een luifel voorzien. De huidige banken komen uit de in 1951 gesloopte kerk van Graft (N.H.) In het midden van de fries boven de rugleuning van de rechtse bank is een bijbels tafereel uitgesneden, dat gaat over de verhouding tussen kerk en overheid.

Het is een afbeelding van het verhaal uit Mattheüs 22 vers 15-22. Voor de dames van de hooggeplaatste heren was in de banken geen plaats; zij hadden hun eigen banken dicht bij de dooptuin. Voor het gewone kerkvolk konden de mannen plaats nemen in banken, de vrouwen op stoelen.