Archieven

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger  pastor Johan Bos, Ridderkerk Bijzonderheden / thema Kerstnachtdienst m.m.v. Koepel Kerstensemble Organist  Hans Jansen Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk - Leger des Heils -  Onderhoud

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger  mevr. G. de Jong, Oud-Gastel Bijzonderheden / thema 1e Kerstdag m.m.v. kindercantorij Organist  Simon van Hemsbergen Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk - KIA Kinderen in de knel -  Onderhoud

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekplatenprogramma  "'t Zoeklicht".

Kerkdienst

De Gaard Voorstraat 40, Willemstad, Nederland

Voorganger  Pastor Johan Bos, Ridderkerk Bijzonderheden / thema gebedsdienst - nieuwjaaar Organist Rick Hitzerd Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk Ned.Vlaams Bijbelgenootschap Onderhoud

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekplatenprogramma  "'t Zoeklicht".

Kerkdienst

De Gaard Voorstraat 40, Willemstad, Nederland

Voorganger  ds. L.J.Lingen,Sommelsdijk Bijzonderheden / thema Organist Andries de Vos Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk Mercy Ships Onderhoud

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekplatenprogramma  "'t Zoeklicht".

Kerkdienst

De Gaard Voorstraat 40, Willemstad, Nederland

Voorganger  pastor Johan Bos, Ridderkerk Bijzonderheden / thema Organist Hans Jansen Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk Prot.Kerk ondersteuning gemeenten Onderhoud