Archieven

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad

Voorganger  mevr.N.M.Luitwieler ds.E.Scheenstra ds.R.Stiener Bijzonderheden / thema Bevestiging en intrede van proponent N.M.Luitwieler als predikant Prot.Gem.Willemstad Organist Hans Jansen Collecte  Plaatselijk Kerkenwerk KIA Werelddiaconaat Onderhoud