Archieven

Steunpuntdienst

Vandaag weer een Steunpuntdienst in de huiskamer van "In de Veste". We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee. Het thema van vandaag is: advent en kerstmis. De collecte is bestemd voor de Grannys in Moldavië. Voorganger is Johan Bos met muzikale medewerking van Gijs van Spankeren. Wees welkom!

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekliederenprogramma  " 't Zoeklicht".

B!RTH

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Kerstconcert- zang, theater en tekst- met als thema "Chance" (verandering).

L!CHT

Kerstmusical door en voor kinderen (en hun ouders) met live muziek, decor en kostuums.

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger ds. H.A.Groen, Rijsoord Bijzonderheden / thema 3e Advent, Organist Simon van Hemsbergen Collecte Plaatselijk kerkenwerk KIA Binnenlands Diaconaat Onderhoud

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekliederenprogramma  " 't Zoeklicht".

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger pastor Johan Bos Bijzonderheden / thema 4e Advent Organist Hans Jansen Collecte Plaatselijk kerkenwerk Prot kerk Kinderen en Jongeren Onderhoud

Kerstnachtviering

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger ds. Nicolien Luitwieler Bijzonderheden / thema KERSTNACHTDIENST Organist Hans Jansen Collecte Plaatselijk kerkenwerk Leger des Heils (Verdubbelen door diaconie) Onderhoud

Kerkdienst

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Voorganger ds. Nicolien Luitwieler Bijzonderheden / thema EERSTE KERSTDAG Organist Hans Jansen Collecte Plaatselijk kerkenwerk KIA Kinderen in de Knel Onderhoud

’t Zoeklicht

Koepelkerk Kerkring 19, Willemstad, Nederland

Uitzending verzoekliederenprogramma  " 't Zoeklicht".